Úspěšná realizace zákázky

MS Technik, s.r.o.
Zapsi 2

„Systém Zapsi jsme si pořídili zejména kvůli zefektivnění a zvýšení produktivity strojů. Za velkou výhodu považujeme možnost vyzkoušení Systému Zapsi před začátkem realizace.”

Čím se společnost MS Technik zabývá:

 • Inovativní firma zabývající se výrobou a povrchovou úpravou plechových výrobků.
 • K jejím hlavním činnostem patří vývoj, konstrukce, výroba nástrojů, lisování, galvanizace, sváření i montáž.

Důvod pořízení Systému Zapsi:

Prvním impulsem k pořízení Systému Zapsi byla snaha o zefektivnění a zvýšení produktivity strojů. Chtěli jsme mít přehled nad produkčními i neprodukčními časy a získat informace o reálné vytíženosti výrobních kapacit.

Přínosy Systému Zapsi:

 • Jednoznačně největším přínosem je přehled o vytíženosti strojů.
 • Sledování průběhu výroby a stavu stojů v reálném čase.
 • Digitalizace dokumentů, které na terminálech můžeme zobrazovat.
 • Částečná traceabilita (vstupní materiál vs. skladová etiketa)
 • Monitoring některých vstupů lisů.

Jak probíhala realizace zakázky:

Jednou z největších výhod byla možnost zapůjčení a testování systému na „našich“ reálných datech a strojích ještě před samotnou realizací zakázky. Vzhledem k variabilitě strojů, pro které jsme chtěli Systém Zapsi využít jsme si mohli jeho funkčnost vyzkoušet v ostrém provozu. Chválíme i rychlost nasazení HW a jeho konfiguraci ze strany Zapsi s.r.o. Naši pracovníci se naučili pracovat s tímto systémem poměrně rychle a vedení mělo brzy požadovaný přehled o stavu výroby. I přesto, že nasazení a spuštění proběhlo v poměrně krátkém čase, občas se vyskytly drobné provozní problémy, které však byly ze strany Zapsi s.r.o. ihned a ochotně odstraněny.

Představa o budoucím využití:

 • Co se týká HW, tak rozšíření už je pouze na montážní linky a další „spínače“ zámků.
 • Po softwarové stránce je možností více, jako třeba:
  • větší počet uživatelsky zadávaných vstupů
  • informování operátorů o aktuálních změnách v čase
  • a další...

Které grafy Systému Zapsi firma využívá nejvíce:

Graf jednotlivých srojů:

Ukazuje nám, jaká byla produkce v čase a jaké typy prostojů (případně prostojů seřizovače) se na daném zařízení objevují.

Seznam prostojů

Další nejpoužívanější obrazovka je seznam prostojů, kde je možné prostoje zobrazovat, filtrovat a různě editovat.

Reporty a statistiky

Pro manažery a vedení společnosti jsou velice přínosné reporty a statistiky. Nejpoužívanější je statistika typů prostojů a statistika o měření materiálu.

Zapsi 1
Jednou z nejdůležitějších částí celého systému je získávání dat z výrobních strojů zákazníka. To je zajištěno pomocí sběrného zařízení Zapsi nainstalovaného v rozvodné skříni daného stroje.
Zapsi 2
Propracovaná terminálová logika běžící v dotykovém terminále Zapsi Touch umožňuje zákazníkovi pracovat s detailními informacemi nejen z pohledu strojů, ale také zadávaných uživatelem, případně převzatých přímo z ERP zákazníka.
Zapsi 3
Na přání zákazníka byla v rámci tohoto projektu vytvořena logika terminálů jak v českém, tak v ukrajinském jazyce. Díky tomu je velmi jednoduché mezi jednotlivými jazyky přepínat dle požadavků aktuálního pracovníka.