Úspěšná realizace zákázky

LINAPLAST, s.r.o.
Zapsi 2

„Systém Zapsi nám umožnil průběžně vyhodnocovat efektivitu strojů, hlídat kolizní stavy, srovnávat výkonost jednotlivých pracovníků a lépe plánovat výrobu.“

Čím se LINAPLAST zabývá:

 • Zpracováním plastů
 • Lisování (NC řízené vstřikovací lisy)
 • Konstrukce, CAD
 • Montáže

Přínosy Systému Zapsi:

 • Objektivní data o průběhu výroby, stavu výrobních strojů a jejich využití
 • Porovnávání výkonosti pracovníků (vykazování NOK dílů, odvádění počtu výrobků)
 • Kolizní stavy strojů nyní automaticky přivolají zodpovědného pracovníka k opravě
 • Propojení s informačním systémem pro lepší plánování výroby
 • Srozumitelná vizualizace dat přímo na pracovišti
 • Automatické a přehledné reporty výrobních dat přímo ze Systému Zapsi

Které jednotky Systému Zapsi firma využívá:

Hardware:

 • Zapsi Unit pro sběr dat z výrobních strojů
 • Zapsi Touch pro zadávání uživatelských dat
 • LCD určené pro vizualizaci na výrobních dílnách

Software:

 • Systém Zapsi sloužící pro práci se získanými daty ze strojů, od uživatelů, z IS společnosti
 • Běžící uživatelská logika na terminálech Zapsi Touch (dle požadavků zákazníka)
 • Vytvořená komunikace mezi Systémem Zapsi a IS společnosti Linaplast - Helios

Služby:

 • Instalace HW a SW v místě zákazníka

Jak probíhala realizace zakázky:

Realizace byla rozdělena do několika fází, podle: středisek a typů výroby, úrovně osazení a terminálové logiky.

Zapsi používáno na 4 výrobních střediscích:

 • Lisovna plastů – vstřikolisy (jednotky + terminály)
 • Montáž – montážní zařízení, JÚS a přípravky (jednotky)
 • Nástrojárna – obráběcí stroje (jednotky)
 • Lisovny / montáž na odloučeném výrobním závodě (jednotky + terminály)

Po fyzické instalaci jednotek Zapsi následovala fáze dílenské vizualizace (na LCD) a terminálové logiky (propojení s IS společnosti), následně jsme řešili individuální požadavky dle přání zákazníka.

Zapsi 1
Provozní hala společnosti Linaplast zabývající se zpracováním plastů. Chod výrobních strojů je monitorován pomocí Systému Zapsi.
Zapsi 2
V případě kolizních stavů Systém Zapsi spustí alarm, který současně přivolá zodpovědného pracovníka k opravě stroje.
Zapsi 3
Systém Zapsi umožňuje přehled aktuálních výrobních dat přímo na pracovišti.