Úspěšná realizace zákázky

LIKOV, s.r.o.
Zapsi 2

„Díky Systému Zapsi máme k dispozici aktuální a přesná výrobní data generována automaticky do našich systémů. Můžeme je průběžně vyhodnocovat a zefektivňovat výrobu.“

Čím se LIKOV zabývá:

 • je to nejvýznamnější výrobce a prodejce stavebních profilů a příslušenství pro stavby v Česku, zároveň jedním z lídrů na evropském trhu
 • hlavní činností společnosti je výroba stavebních profilů pro sádrokartonové konstrukce, omítky a tepelnou ochranu budov ETICS

Důvod pořízení Systému Zapsi:

Hlavním důvodem bylo zavedení přesného monitoringu výrobních dat. Dosavadní „papírová podoba“ záznamů o výrobních zakázkách byla vyplňována operátory, kteří mohli data ručně upravovat a docházelo tak ke zkreslení plnění norem, z kterých jsou tito operátoři hodnoceni. Druhým důvodem byla možnost zefektivnění výroby na základě reálných dat.

Přínosy Systému Zapsi:

 • Nezkreslená data se do technologické evidence zapisují automaticky a online přímo ze Systému Zapsi (nic nevzniká ručně)
 • V technologické evidenci lze vidět všechny operace a technické údaje, které byly v Systému Zapsi provedeny. U každé operace lze zároveň vidět kdo a kdy operaci provedl.
 • Pracovníci získávají náhled na konkrétní výrobní zakázku
 • Pracovníci i management má možnost zpětně dohledat, co se na konkrétní směně dělo
 • Zvyšování efektivity na základě práce s daty
 • Automatické zasílání reportů s aktuálními daty
 • Do budoucna plánujeme vybavit haly LCD obrazovkami, které budou operátory informovat o stavu výroby a plnění norem v reálném čase

Které jednotky Systému Zapsi firma využívá:

Hardware:

 • Zapsi Unit pro sběr dat z výrobních strojů, doplněné o externí zařízení v podobě enkodérů, potřebných pro evidenci vyrobených metrů
 • Zapsi Touch pro zadávání uživatelských dat

Software:

 • Systém Zapsi sloužící pro práci se získanými daty ze strojů, od uživatelů, z centrálního systému společnosti
 • Běžící uživatelská logika na terminálech Zapsi Touch, vytvořená dle požadavků zákazníka
 • Integrace Systémů Zapsi a podnikového informačního systému společnosti Likov - Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Nadstandardní softwarové úpravy dle požadavků zákazníka

Speciální služby:

 • Instalace HW a SW v místě zákazníka

Jak probíhala realizace zakázky:

Po předchozí špatné zkušenosti s výběrem patnera se společnost LIKOV rozhodla obrátit na nás. Kvůli nutnosti propojení Systému Zapsi s ERP jsme museli činnosti koordinovat mezi třemi firmami. Vzhledem ke speciálním požadavkům, jsme museli některé procesy řešit operativně, ale díky součinnosti Zapsi s.r.o. a NAVISYS s.r.o. jsme nakonec dokázali vše dotáhnout do úspěšného konce.

Z technologického pohledu bylo vytvoření oboustranné komunikace mezi systémem Zapsi a Business Central. V první fázi byla vytvořená publikace dat z Business Central v domluvené struktuře a následně webová služba, která přijímá data ze ZAPSI. Nejvíce kapacit bylo potřeba na řešení specifických situací, které mohou nastat v neočekávaných situacích.

Zapsi 1
Společnost LIKOV s.r.o. se sídlem v Kuřimi je nejvýznamnějším výrobcem a prodejcem stavebních profilů a příslušenství pro stavby v České Republice, zároveň jedním z lídrů v tomto oboru na evropském trhu.
Zapsi 2
Dosavadní „papírová podoba“ záznamů o výrobních zakázkách byla vyplňována operátory, kteří mohli data ručně upravovat a docházelo tak ke zkreslení plnění norem, z kterých byli tito operátoři hodnoceni.
Zapsi 3
Stejně jako u spousty dalších zákazníků byl pro sběr strojových dat ve společnosti LIKOV s.r.o. použit vlastní vyvinutý HW - sběrné zařízení Systému Zapsi.
Zapsi 4
Nedílnou součástí projektu je i zadávání podrobných dat uživatelem na dotykových terminálech Zapsi Touch, vč. propracované komunikace s ERP společnosti.