Úspěšná realizace zákázky

Kovo–plazma s.r.o.
Zapsi 2

„Díky Systému Zapsi jsme zjistili rezervy v kapacitách a mohli jsme automatizovat proces přenosu informací.”

Čím se Kovo-plazma zabývá:

 • Engineering production
 • Sheet metal processing
 • Laser cutting
 • CNC bending

Přínosy Systému Zapsi:

 • Ucelený pohled na jednotlivé úseky ve výrobě
 • Schopnost sledovat a vyhodnocovat vytížení jednotlivých pracovišť i konkrétních strojů
 • Detailnější přenos informací mezi systémy
 • Efektivnější plánování práce pomocí plánovače v našem informačním systému

Které jednotky Systému Zapsi firma využívá:

Hardware:

 • Zapsi Unit pro sběr dat z výrobních strojů
 • Zapsi Touch pro zadávání uživatelských dat
 • LCD určené pro vizualizaci na výrobních dílnách

Software:

 • Systém Zapsi sloužící pro práci se získanými daty ze strojů, od uživatelů, z IS společnosti
 • Běžící uživatelská logika na terminálech Zapsi Touch, vytvořená dle požadavků zákazníka
 • Vytvořená komunikace mezi Systémem Zapsi a IS společnosti Linaplast - Helios

Speciální služby:

 • Instalace HW a SW v místě zákazníka

Jak probíhala realizace zakázky:

Realizaci jsme rozdělil na dvě části:

1. Instalace Hardwaru:

Ke každému pracovišti ve výrobě bylo nutné dotáhnout síť a namontovat odváděcí terminál. Tato etapa proběhla velice rychle a bez jakývkoli problémů.

2. Programové úpravy:

Druhá etapa byla složitější, protože jsme se rozhodli systém zapsi propojit s naším informačním systémem. Díky tomu, že zapsi sbírá data o tom, jak dlouho konkrétní stroj zpracovává výrobní příkaz, bylo pro nás důležité tyto informace přenášet.

Zapsi 1
Zapsi Unit slouží pro sběr dat z výrobních pracovišť. Ve společnosti Kovo - Plazma monitorují spotřebu energie z elektrických zásuvek, kdy jedna jednotka dokáže sbírat informace až ze 4 elektrických zásuvek.
Zapsi 2
Někdy platí pravidlo: 1 el. zásuvka = 1 výrobní pracoviště, jindy platí pravidlo 3 el. zásuvky = 1 výrobní pracoviště. Fotky přímo z rozvodných skříní Kovo–plazma s.r.o.
Zapsi 3
Dotykové terminály Zapsi Touch se ve společnosti Kovo–Plazma s.r.o. používají hlavně pro zadávání důvodů prostojů v případě výrobních pracovišť – Laser.