Úspěšná realizace zákázky

Slévárna Kuřim, a.s.
Zapsi 2

„Implementace Systému Zapsi byla naším vstupem do „Průmyslu 4.0“. Můžeme tak sledovat a vyhodnocovat stav strojů a řízení procesů napříč výrobou – v reálném čase.“

Čím se Slévárna Kuřim zabývá:

  • Tato slévárna s 70letou tradicí se specializuje na výrobu odlitků z šedé a tvárné litiny pro různá průmyslová odvětví.
  • Mezi další činnosti patří výroba modelů ze dřeva, lité epoxidové a polyuretanové pryskyřice i polystyrenu a opracovávání odlitků s hmotností od 60 kg.

Důvod pořízení Systému Zapsi:

Hlavním důvodem pořízení Systému Zapsi bylo efektivní využití strojů a dohled nad jejich používáním. Systém Zapsi nám umožňuje sledovat vytížení jednotlivých strojů a identifikovat příčiny jejich prostojů – což může být způsobeno jak organizačními nedostatky, tak nevhodným chováním pracovníků. Dalším klíčovým aspektem byla kontrola spotřeby energie. Díky Systému Zapsi dochází k integraci různých signálů ze strojů, což nám poskytuje hlubší vhled do spotřeby a technologických parametrů – tím usnadňuje pochopení procesů a podporuje efektivní řízení výroby

Přínosy pořízení Systému Zapsi:

  • Systém Zapsi využíváme jako centrální systém, do kterého lze napojit i naše vlastní systémy, takže kromě vytížení strojů můžeme ukládat i jiné parametry – od spotřeby surovin, energií, chodu dopravníků až po odsávání a další.
  • Díky připravenosti Systému Zapsi jsme se sami naučili importovat data i z jiných systémů (Fanuc, Logo, Allen Bradley, S5 atd.).
  • Ještě více nyní přemýšlíme nad celkovou efektivitou výroby a zkoušíme, co všechno a odkud je možné do Systému Zapsi dostat – a nemusíme už řešit, jak a kde tyto informace budeme uchovávat a zaznamenávat.

Které jednotky Systému Zapsi firma využívá:

  • Nejčastěji využíváme ukazatel v podobě časového grafu, kde sledujeme informace o základních stavech stroje „kdy jede a kdy nejede“.
  • Dále nás zajímají prostoje strojů – o které konkrétně jde a jak dlouho trvají.
  • Důležitá jsou pro nás i digitální data – například veličiny počtu závěsů nebo kusů.

Jak probíhala realizace zakázky:

Nejprve jsme Systém Zapsi vyzkoušeli pouze na jednom stroji a monitorovali jeho provoz. Díky tomu jsme zjistili nedostatky ve vytížení stroje, takže následovalo osazení i dalších pracovišť. Zpětně musíme uznat, že z pohledu instalace byla největší chyba instalace záznamových zařízení spolu s dotykovými panely – protože jsme tak nenávratně ztratili data z období před a po instalaci Systému Zapsi. Jinak v průběhu instalace nedošlo k žádným zásadním problémům. Jedinou věc, kterou jsme postrádali, bylo reportování, což bylo ale ze strany Zapsi vzápětí vytvořeno.

Představa o budoucím využití:

Momentálně plánujeme přívádět do Systému Zapsi další data a zahajujeme propojení Systému Zapsi s výrobním plánem, zpětné napojení do IS a využití dat například pro spouštění výrobních návodů atd.. Implementace Systému Zapsi byla naším vstupem do „Průmyslu 4.0“.

Zapsi 1
Úspěšná implementace Systému Zapsi ve Slévárně Kuřim svědčí o jeho schopnosti zvládnout i velmi náročné podmínky těžkého průmyslu.
Zapsi 2
Využití našeho vlastního HW řešení pro sběr dat z výrobních technologií nám umožňuje přizpůsobit systém specifickým potřebám klienta a požadavkům jeho odvětví.
Zapsi 3
Jednou z funkcí je zadávání dat přímo uživatelem (což vyžaduje i propojení s nadřazeným informačním systémem společnosti). Naše terminálová logika například umožňuje v případě potřeby rychle přivolat odpovídajícího kolegu, čímž se minimalizuje neprodukční stav ve výrobě.