cs | en
Zapsi s.r.o.

Zapsi Web Přehledné informace

 • Zapsi Web

  Přehledné informace

  Zapsi Web je internetová nadstavba celého řešení. Celý systém je tak přístupný z jakéhokoliv internetového prohlížeče. Nejste tak limitování operačním systémem, ani typem zařízení. Pokud máte například v kapse telefon s Androidem, můžete Zapsi Web využívat kdekoliv Vám to vaše IT politika dovolí. Zapsi Web je místo, kde najdete všechny online přehledy strojů, grafické zobrazení produkce, statistiky spotřeb energií, apod.

  Zapsi Web není licencován počtem uživatelů. Zapsi Web je možno přizpůsobit Vaším požadavkům (grafické pojetí, přidání specifických grafů a statistik, apod.)

  Standardní funkce

  • funkční na zařízením s interntovým prohlížečem (doporučujeme Chrome)
  • přihlášení pod heslem (více úrovní prohlížení)
  • manažerský přehled se statistikou za posledních 30 dní a s přehledem aktuální situace ve výrobě
  • online/statistický přehled všech připojených strojů
  • statistické přehledy produkce a strojových prostojů
  • grafické výstupy
   • přehled produkce
   • přehled prostojů
   • takt výroby
   • přehled chodu jednotlivých částí stroje
   • přehled spotřeby energie
   • přehled dalších připojených vstupů (otáčky, teploty, tlaky, …)
   • paretův diagram prostojů dle délky trvání prostoje
   • koláčový graf produkce
  • export dat
  • nastavení systému

  Možnosti rozšíření

  • nastavení manažerského pohledu dle požadavků
  • nastacení online přehledu pracovišť dle požadavků
  • evidence práce na pracovišti
   • přihlášení pracovníka
   • evidence začátku práce na zakázce/operaci
   • evidence typů prostojů
   • evidence typů chyb
   • evidence konce práce na zakázce/operaci
  • evidence příchodů a odchodů do zaměstnání (docházka)
  • plánování práce na strojích
  • zobrazení přehledových informací na LCD panelech dle požadavků
   • statistika stroje
   • statistika směny
   • statistika zakázky
   • takt
   • časové statistiky (měsíční, týdenní, ..)
   • porovnání směn
   • komunikace s externím informačním systémem

  Požadavky na funkčnost

  • Operační systém Windows 7 a výše, Windows Server 2003 a výše
  • Server s konfigurací min 4GB RAM, 2 GHZ procesor a 200GB HDD
  • MySQL a Apache
  • Připojení do počítačové sítě
  • Vzdálený přístup (pro aktualizace software)