cs | en
Zapsi s.r.o.

Zapsi Web Přehledné informace

 • Systém Zapsi

  Přehledné informace

  Zobrazení dat i konfigurace Systému Zapsi probíhá ve webové aplikaci přístupné z jakéhokoliv internetového prohlížeče. Nejste tak limitování operačním systémem, ani typem zařízení. Pokud máte například v kapse telefon s Androidem, můžete Zapsi využívat kdekoliv Vám to vaše IT politika dovolí.

  Funkce systému

  • Komunikace s hardware zapsi a PLC
  • Databázové úložiště
  • Prezentace dat (webová aplikace)
  • Konfigurace systému (webová aplikace)

  Standardní funkce

  • funkční na zařízením s interntovým prohlížečem (doporučujeme Chrome)
  • přihlášení pod heslem (více úrovní prohlížení)
  • manažerský přehled se statistikou za posledních 30 dní a s přehledem aktuální situace ve výrobě
  • online/statistický přehled všech připojených strojů
  • statistické přehledy
   • strojových dat (produkce, prostoje, statistika vstupů, alarmy)
   • terminálových (uživatelských) dat (zakázky, operátorem zadané důvody prostojů, chyby/zmetky, evidence oprav/údržby)
  • grafické výstupy
   • přehled produkce
   • přehled prostojů
   • takt výroby
   • přehled chodu jednotlivých částí stroje
   • přehled spotřeby energie
   • přehled dalších připojených vstupů (otáčky, teploty, tlaky, …)
   • paretův diagram prostojů dle délky trvání prostoje
   • statistické grafy stavu stroje
   • statistické grafy prostojů
  • oee
  • nastavení systému

  Možnosti rozšíření

  • evidence práce na pracovišti (Zapsi Touch)
   • přihlášení pracovníka
   • evidence začátku/konce práce na zakázce/operaci
   • evidence typů prostojů
   • evidence typů chyb
   • evidence odstávek/oprav
  • další možnosti využití terminálů Zapsi Touch
   • zobrazení informací o výrobě
   • zobrazení výrobní dokumentace
   • tisk štítků
   • evidence typů chyb
   • evidence odstávek/oprav
   • evidence konce práce na zakázce/operaci
  • zobrazení přehledových informací na LCD panelech dle požadavků
   • statistika stroje
   • statistika směny
   • statistika zakázky
   • takt
   • časové statistiky (měsíční, týdenní, ..)
   • porovnání směn
   • komunikace s externím informačním systémem

  Požadavky na funkčnost (v případě vlastního serveru)

  • Operační systém Linux (Debian, CentOs, Fedora, Ubuntu), Windows 10, Windows Server 2019, v poslední aktualizované verzi
  • min 4GB RAM pro prvních 10 pracovišť + 1GB ram pro každých dalších 10 pracovišť
  • 1 procesorové jádro pro každých 10 pracovišť
  • cca 2GB prostoru na hdd na uložení dat za 1 rok a 1 pracoviště
  • V případě virtuálního stroje s OS Windows, je vyžadována nested virtualizace
  • Připojení do počítačové sítě
  • Vzdálený přístup (pro aktualizace software a vzdálenou podporu)