cs | en
Zapsi s.r.o.

Zapsi Základní výrobní data

 • Zapsi

  Základní výrobní data

  Zapsi je základní zařízení určení pro sběr dvou typů strojních dat. Prvním typem jsou data, které mají stav ON/OFF, vlevo/vpravo, zapnuto/vypnuto, ANO/NE,otevřeno/zavřeno … Tyto data jsou ukládána jako digitální. Druhým typem jsou data u kterých se stav mění s časem: teplota, tlak, průtok, výkon, … Tyto data jsou ukládána jako analogová.

  Všechny informace jsou okamžitě odesílání na server do databáze programu Zapsi Server - máte tedy okamžitý přehled o aktuálním stavu výroby. Při nefunkčnosti jsou data uložena v zařízení - o výrobní data nepřijdete ani při poruše na serveru. Na kartu lze uložit cca 1 rok informací. Zapsi může ovládat externí zařízení (spustí maják při poklesu tlaku, překročení teploty, apod.)

  Zařízení je určeno k montáži do rozvodné skříně stroje.

  Technické informace

  • 4 digitálních vstupy určené pro dvoustavové procesy
  • 4 digitální vstupy určené pro rychlé čtení impulzů (enkodéry)
  • 3 analogové vstupy určené pro proudové trafo
  • 1 analogový vstup určený pro 0-10V nebo 4-20mA
  • 8 PNP výstupů volitelně (24V/0,5A)
  • Vyměnitelná průmyslová SLC 256MB SD karta
  • 24VDC/50mA napájení
  • Ethernet připojení
  • Diagnostické LED
  • Připojení na DIN lištu

  Klasické příklady využití

  • Evidence chování stroje (produkce-prostoj-vypnuto)
  • Evidence práce stroje (počet cyklů na stroji)
  • Evidence stavu stroje (připojení majáku se stavy zelená-oranžová-červená)
  • Evidence bezpečnostni práce na stroji (evidence otevřených a zavřených dveří - s možností zaslání alarmu)
  • Evidence důležitých veličin při práci (teplota oleje, otáčky stolu, tlak vzduchu, …)

  Speciální příklady využití

  • Zapsi jako hlídač objektu (připojení čidel na vstupní dveře a okna - Zapsi eviduje stavy otevřeno/zavřeno, případně pošle SMS/email)
  • Zapsi jako hlídač stavu skladů (k Zapsi jsou připojení čidla polohy, které sledují stav jedné buňky skladu - buňka je zaplněna/volná. Všechny změny ve skladu jsou historicky evidovány, lze tak kromě okamžitého přehledu stavu skladu zjistit nejpoužívanější buňku skladu, buňku, kde nejdéle leží zboží, apod.)
  • Zapsi jako hlídač stlačeného vzduchu (Zapsi hlídá stav a chod všech kompresorů a v případě nečekaného chodu všech tří kompresorů naráz (=únik vzduchu nebo nápor na spotřebu) okamžitě informuje potřebné pracovníky)