cs | en
Zapsi s.r.o.

Terminal Server

 • Terminal server

  Terminal Server je windows služba zajišťující komunikaci mezi všemi připojenými terminály Zapsi Touch a MySQL databází. Služba periodicky komunikuje se zařízení a zobrazuje na terminálech požadovanou logiku. Zároveň neustále kontroluje správnou funkčnost. V případě problému posílá email s popisem problému. Služba má grafickou nadstavbu pro jednodušší nastavení celého programu.

  Terminal Server dále vyčkává na instrukce poslané z terminálu a na základě nich aktualizuje data v databázi, případně aktualizuje informace zobrazené na samotném terminálu Zapsi Touch. Terminal server využívá dat získaných ze zařízení Zapsi a je tak vlastně rozšířením software Zapsi Server.

  Terminal Server je licencován počtem připojených terminálů.

  Požadavky na funkčnost

  • Operační systém Windows 7 a výše, Windows Server 2003 a výše
  • Server s konfigurací min 4GB RAM, 2 GHZ procesor a 200GB HDD
  • MySQL
  • Připojení do počítačové sítě
  • Vzdálený přístup (pro aktualizace software)