cs | en
Zapsi s.r.o.

Struktura řešení

struktura řešení

výrobní CNC stroj

výrobní CNC stroj

elektrická rozvodná skříň

elektrické rozvody

rozvody počítačové sítě

rozvody počítačové sítě

rozvody počítačové sítě

zařízení zapsi pro sběr strojních procesních dat (produkce, prostoje, množství, teploty, tlaky, …)

zařízení zapsi pro sběr strojních procesních dat (produkce, prostoje, množství, teploty, tlaky, …)

zařízení zapsi touch pro přihlášení obsluhy a evidenci prostojů tak, jak při výrobě vznikají

zařízení zapsi touch pro přihlášení obsluhy a evidenci prostojů tak, jak při výrobě vznikají

zařízení zapsi energy pro sběr energetických hodnot z celé výrobní haly

software terminal server pro zajištění komununikace s terminály zapsi touch

software zapsi server pro zajištění komunikace se zařízeními zapsi

počítačový server pro uchování dat

počítač pro zobrazení informací

počítač pro zobrazení informací

zapsi web pro zobrazení statistik, přehledu, dat, historickách informací, sumářů a všech osttaních výrobních informací

zapsi web pro zobrazení statistik, přehledu, dat, historickách informací, sumářů a všech osttaních výrobních informací