cs | en
Zapsi s.r.o.

Aktuální informace Pokud chcete zůstat v dění s námi, přidejte si tuto stránku do záložek.

6.2.2020

Chyby v programech

Program sondy Mars Pathfinder obsahoval chybu. S Boeingem 737 MAX se nyní neproletíte. A Windows aktualizujete každý měsíc několikrát. Dokonce i pro aplikace na mobilu vycházejí aktualizace někdy i několikrát v měsíci.<br> Jedním z důvodů jsou chyby v těchto programech.<br> A chyby se nevyhýbají ani nám v Zapsi.<br> Snažíme se ale o jejich minimalizaci. Jakýmkoliv způsobem.<br> <br> Jedním z důvodů, kdy vznikne v programu chyba, je množství kódu, tedy množství textu. Zkuste najít pravopisnou hrubku v jednoduché básni od Františka Hrubína, anebo v Tolstého eposu Vojna a mír. V prvním případě je to otázka pár vteřin, ve druhém případě několik týdnů.<br> Druhým důvodem často bývá pouhé opomnění nějaké obecné věci, nějaké kontroly.<br> V historii Zapsi jsme používali jazyk Java a poté jazyk C#. Díky této změně se nám zmenšilo množství kódu, tedy textu, o zhruba 1/3. Ale na "opomnění" to nemělo žádný vliv.<br> Minulý rok jsme testovali různé jiné jazyky a nakonec zakotvili u jazyka GO. Množství textu se opět o cca 1/3 zmenšilo a navíc má jazyk GO velmi dobré nástroje právě na tyto "opomnění".<br><br> Malými kroky tedy neustále zmenšujeme počet potencionálních chyb v programech. Jazyk GO je navíc přehlednější, rychlejší a "od přírody" využívá vícejádrové procesory, tedy určité věci jsou podstatně rychlejší.<br> Všechny nové služby v nové verzi systému využívají jazyka GO a od konce prosince probíhá denodenní testování funkčnosti.

21.1.2020

Základ systému

Základem našeho systému je databáze.<br> V databázi jsou uloženy všechna data. Z databáze jsou data prezentována ve všech těch grafech a tabulkách. A na databázi závisí, jestli systém vůbec funguje.<br> Pro nás je databáze absolutní základ.<br> Pokud bude databáze rychlejší třeba 3x, znamená to 3x rychlejší systém. A naopak<br><br> Doposud jsme používali MySQL. Důvodem je jednoduchost a rychlost.<br> Nahlodáni internetovými testy jsme vyzkoušeli i jiné databáze a celý minulý rok jsme prováděli testy.<br> A výsledek?<br> Hojně propagovaná Microsoft databáze SQL Server se v našich testech ukázala jako 2.1x pomalejší než doposud používaná MySQL.<br> A naopak PostgreSQL se ukázala 1.9x rychlejší než MySQL.<br> Proto tedy verzi, chystanou na tento rok, čeká jedna z nějvětších změn, co jsme dosud provedli: změna základů systému, tedy databáze.<br> Výsledkem bude rychlejší chod systému.

10.12.2019

2019 končí ... 2020 začíná

Dlouho... velmi dlouho žádná novinka. A to nám končí rok 2019!<br> Jak to napravíme?<br> Tím, že Vám na rok 2020 přineseme pořádný dárek. Tento dárek jsme nazvali "třetí generace systému Zapsi", přičemž první generaci snad už ani nikdo nepamatujete.<br> Tak už víte, co jsme celou tu dobu dělali?<br><br> Pro techniky: přechod z MySQL na Postgres, přechod ze C# na Go, důkladné využití Dockeru a Kubernetes, přechod na grafické rozhraní Metro<br> Pro netechniky:násobně rychlejší chování systému, modernější vizuální design, více grafů, statistik a uživatelských výstupů, aj.<br> Pro ajťáky: menší nároky na CPU a paměť, rychlejší (re)start systému

26.4.2019

Zapsi 5.4

Na rok 2019 připravujeme Zapsi 6, které je stále ve vývoji.<br> I tak ale pracujeme na zlepšení stávající verze (i díky připomínkám zákazníků: děkujeme pane Štéble).<br> Zapsi 5.4 zlepšuje spotřebu (nižší o 2W), posunuli jsme napájecí konektor pro snadnější instalaci a vylepšili filtrování rušení při extrémních podmínkách.

12.4.2019

Nastartovali jsme implementaci standardu Open Manufacturing Platform

V dubnu tohoto roku jsme se rozhodli stát se součástí připravovaného standardu v oblasti automatizace výroby a započali jsme práce na implementaci tohoto standardu nazvaného Open Manufacturing Platform (standard definovaný firmami Microsoft a BMW).<br> Více informací o této platformě naleznete <a href="https://www.microsoft.com/en-us/enterprise/open-manufacturing-platform">zde</a><br> O dalším vývoji Vás budeme informovat.

14.3.2019

Nová část systému: vážení

V březnu jsme rozšířili celé řešení o možnost načítání hmotnosti ze síťových vah. Pokud tedy máte ve výrobním procesu váhu a tato váha komunikuje přes ethernet, můžeme ji připojit.<br> Hmotnosti se ukládají do databáze po ustálení, případně po stisku tlačítka na váze.

22.2.2019

Reporty

Verze 2019.2 přinese do celého systému novou část: uživatelské reporty.<br> Brzy tedy budete mít možnost si nad daty ze Zapsi (a nejenom ze Zapsi) vytvořit takové statistiky a "dashboardy", které budou vyhovovat přesně Vaším potřebám.<br> Data lze zobrazit jako tabulku, koláčový graf, sloupcový graf, číslo, porovnání, ...<br> Dashboard lze nastavit s tmavým pozadím a s časem pro aktualizaci.<br>

7.2.2019

Integrace vážení do Zapsi

Ve spolupráci s firmou Mettler-Toledo jsme provedli integraci síťových vah do našeho systému.<br> Využití je ideální v propojení s dotykovými terminály přímo ve výrobě. Můžete například průběžně pro kontrolu vážit výrobky, jejichž hmotnost je svázána s aktuálním časem, vyráběným produktem, zakázkou, operátorem a pracovištěm. Data jsou navíc historicky uložena v databázi pro pozdějsí analýzu.

18.1.2019

Zapsi a Docker: 2019.1

Dnešním dnem jsme provedli aktualizaci všech služeb, databáze a webu na verzi 2019.1<br> Nová verze má aktualizovaný grafický kabátek, nastavení zařízení bylo přesunuto ze služeb přímo na web a byly zakomponovány dvě nové části: tisk etiket čárových kódů a uživatelské reporty.<br> Zároveň došlo k vytvoření windows kontejnerů pro Windows Server 2016 a vyšší.

1.1.2019

Zapsi a tisk

Ke konci roku 2018 se možnosti Zapsi rozrostly o tisk etiket.<br> System nyní umožňuje tisknout etikety na termotransferových tiskárnách Datamax a Zebra. Formáty etiket je možno přiřadit produktu a(nebo) pracovišti. Jednu tiskárnu lze využít pro vice pracovišť.<br> Etikety mohou být parametrizovatelné, tedy lze na nich tisknout datumočas, šarži, jméno operátora, číslo směny, ...<br> Software <b>Print Server</b> je spustitelný v Dockeru, na Windows, Linuxu a podporuje MySQL a SQL Server.